7/16" Steel Core Winch Cables

7/16" Steel Core Winch Cables

4-716SC50LH 7/16 x 50 Winch Wire Rope / Cable - Steel Core Self Locking Hook
 • WLL: 5,740
 • MBS: 20,400

7/16 x 75 Winch Wire Rope / Cable - Steel Core Self Locking Hook 4-716SC75LH
 • WLL: 5,740
 • MBS: 20,400

7/16 x 75 Winch Wire Rope / Cable - Steel Core W/3Ton Swivel Hook 4-716SC75S
 • WLL: 5,740
 • MBS: 20,400

4-716SC100LH 7/16 x 100 Winch Wire Rope / Cable - Steel Core Self Locking Hook
 • WLL: 5,740
 • MBS: 20,400

4-716SC100S 7/16 x 100 Winch Wire Rope / Cable - Steel Core W/3Ton Swivel Hook
Average rating:
average rating 100%
7/16 x 100 Winch Wire Rope / Cable - Steel Core W/3Ton Swivel Hook
$146.30 $199.30
SKU: 4-716SC100S
 • WLL: 5,740
 • MBS: 20,400

7/16 x 150 Winch Wire Rope 4-716SC150LH
 • WLL: 5,740
 • MBS: 20,400

7/16 x 150 Winch Wire Rope 4-716SC150S
 • WLL: 5,740
 • MBS: 20,400

heart